Het Travie project

TRAVIE is een erkend maatwerkbedrijf dat tot doel heeft bij te dragen aan de integratie van personen met een beperking in de maatschappij en aan de ontwikkeling van hun persoonlijke autonomie, door hen een nuttige en betaalde baan te bieden alsook de mogelijkheid om op professioneel vlak te evolueren, binnen een gestructureerd kader dat bevorderlijk is voor hun ontplooiing.

TRAVIE positioneert zich op de markt als leverancier van diverse diensten, van eenvoudig tot complex – zie rubriek “Onze diensen”. De commerciële-, technische- en productieteams zijn dankzij hun expertise in staat om deze diensten compatibel te maken met de vaardigheden en kennis van mensen met een beperking

Bij TRAVIE vormt luisteren en respect hebben voor de ander, de dialoog tot stand brengen en overleggen de basis van de bedrijfscultuur. Dit zijn dan ook de kernwaardes van dit project.

TRAVIE, laureaat van het «  Diversiteitslabel » van Actiris !

De diversiteit is de essentie zelf van TRAVIE. Zijn DNA. Het is een grote rijkdom voor alle werknemers van het bedrijf, ongeacht ze een handicap hebben of niet.

 

Ons Diversiteitsplan, in samenwerking met de diensten van Actiris, heeft ons toegelaten om verschillende aspecten van de diversiteit zoals ze dagelijks beleefd wordt bij TRAVIE te formaliseren en meer precies te bepalen, met respect, luisteren, verdraagzaamheid en het samen leven.

LUISTEREN

RESPECT

DIALOOG

INZET

Le fonds social européen et la cocof
investissent dans votre avenir.

la région et l’europe investissent dans votre avenir.

TRAVIE is laureaat van de projectoproep “be circular 2016” bestemd voor het promoten van nieuwe modellen van circulaire economie te Brussel. Het is een initiatief van de Brusselse minister van Economie, Dhr Didier Gosuin, van de minister van Leefmilieu en Energie, Mevr Céline Frémaut en van de staatssecretaris belast met de Ophaling en verwerking van afval en wetenschappelijk onderzoek, Mevr Fadila Laanan.

Het project van TRAVIE bestaat uit het ontwikkelen van een kanaal waar onverkocht fruit en groenten van een belangrijke distributieketen in Belgïe zouden kunnen verwerkt worden in de vorm van soepen of koudgeperste vruchtensappen.

ONZE ORGANISATIE

Raad van Bestuur
Sylvie Brichard (voorzitter)
Virginie Dupont
Jean Mossoux
Jean-François Ghys
Maximilien Hayez
Gaëtan Waucquez
Philippe Dulait
Guillaume Bregentzer