STEUN ONS PROJECT

TRAVIE is een beschutte werkplaats. Dat betekent dat het bedrijf als sociaal doel heeft om bij te dragen tot de maatschappelijke integratie van mensen met een beperking. Dit wordt bewerkstelligd door het aanbieden van nuttig werk tegen betaling en door de mogelijkheid om professioneel te evolueren binnen een structureel kader dat bevorderlijk is voor hun ontplooiing, hun sociale relaties en de ontwikkeling van hun persoonlijke autonomie.

De activiteiten die werknemers met een beperking uitvoeren binnen het bedrijf dragen bij tot hun eigenwaarde en identiteit, en bieden hen financiële middelen en een levensinvulling.

TRAVIE, vroeger Travail & Vie, is een vzw en bestaat al meer dan 35 jaar. Ons bedrijf telt vandaag 335 arbeiders met een beperking. Zij dragen allemaal hun steentje bij aan de projecten die de klanten ons toekennen.

Onze werknemers met een beperking ontvangen hetzelfde salaris als elke andere arbeider in ons land. De Franse Gemeenschapscommissie kent ons via de dienst “Phare” (Personne Handicapée Autonomie REcherchée) subsidies toe om de noodzakelijkerwijze lagere productiviteit van onze werknemers te compenseren. Verder bieden we onze diensten aan bedrijven aan die een beroep op ons doen. Het is niet altijd eenvoudig om de opbrengsten en kosten in balans te houden, en hierbij de gezondheid en het welzijn van onze werknemers – die al kwetsbaarder zijn door hun handicap – te waarborgen.

Ook u kunt bijdragen aan het verwezenlijken van ons project: allereerst door het aanbevelen van onze diensten aan de bedrijven die u kent, maar ook persoonlijk door een donatie te doen.

Doneren is ons helpen om de waarden die we uitdragen te beschermen: het recht van ons allemaal op werk, een sociaal leven en vooral erkenning van anderen.

Een donatie doen is de meest efficiënte manier voor iedereen om ons persoonlijk te helpen.

Met uw donatie helpt u degenen die een valse start hebben gehad in het leven, maar die elke dag blijk geven van hun bewonderenswaardige vastberadenheid en moed.

We geloven rotsvast in solidariteit. Dankzij uw bijdrage zijn we in staat om ons project op lange termijn voort te zetten, uit te bouwen en te ontwikkelen.

Ledereen kan heel concreet een bijdrage leveren.

Iedereen kan heel concreet een steentje bijdragen aan ons project

Iedereen kan heel concreet een steentje bijdragen aan ons project

U kunt een eenmalig bedrag overmaken of een doorlopende opdracht starten

Als u dat wenst, kunt u een donatie doen door een bedrag over te schrijven, of nog beter door een doorlopende opdracht te starten. Voor elke donatie groter dan of gelijk aan € 40 verschaffen we een fiscaal bewijs waarmee u het bedrag kunt aftrekken. Dit fiscaal bewijs wordt verzonden in de maand van het jaar dat volgt op de overschrijving (op het bewijs staan alle bedragen die u hebt overgemaakt gedurende dat jaar).

TRAVIE asbl Vaartdijk 40, 1070 BRUSSEL
IBAN: BE15 7755 9699 7130, BIC: GKCC BEBB

U kunt een eenmalig bedrag overmaken of een doorlopende opdracht starten

Als u dat wenst, kunt u een donatie doen door een bedrag over te schrijven, of nog beter door een doorlopende opdracht te starten. Voor elke donatie groter dan of gelijk aan € 40 verschaffen we een fiscaal bewijs waarmee u het bedrag kunt aftrekken. Dit fiscaal bewijs wordt verzonden in de maand van het jaar dat volgt op de overschrijving (op het bewijs staan alle bedragen die u hebt overgemaakt gedurende dat jaar).

TRAVIE asbl
Vaartdijk 40, 1070 BRUSSEL

IBAN: BE15 7755 9699 7130
BIC: GKCC BEBB

U kunt ook een bedrag nalaten aan TRAVIE

Als u een bedrag wilt nalaten aan ons bedrijf, dan dient u dit in uw testament op te nemen. De notaris is de meest geschikte persoon om u alle benodigde informatie te verschaffen over dit onderwerp. We adviseren u om bij uw notaris langs te gaan voor een oriënterend gesprek. Hij helpt u bij het in kaart brengen van uw wensen en om ze toe te voegen aan uw testament. Een testament kan op elk moment gewijzigd worden: alleen de laatst gedateerde is geldig.