masks.brussels

 Hoe een crisis tot een prachtig project heeft geleid.

Lokaal. Sociaal. Samenwerkend. Duurzaam.
Korte keten. Circulair. Ecologisch. Scale-up.

We hebben de voorbije maanden grote angsten en twijfels doorstaan, maar ook grote samenhorigheid en kracht gevoeld. Niets liet zich voorspellen, alles werd geleidelijk aan bekend. We schreven onze namen op onze balpennen en stiften om ze niet aan elkaar door te geven en om onszelf te beschermen. 7 dagen op 7 draaiden we dagen van 16 uur lang, stap voor stap traden we verder in het onbekende, middenin een onzichtbare en ontastbare ramp. We werden voortgestuwd door de ongelooflijke energie van mannen en vrouwen die samenwerken, en door het enthousiasme dat ontstaat wanneer je samen een oplossing creëert voor de gemeenschap.

13 maart

 

Het begint allemaal wanneer Emmanuel Mossay d’ECORES, expert in circulaire economie en projectbeheer, TRAVIE contacteert na vastgesteld te hebben dat er een rampzalig tekort aan beschermende kledij is in de ziekenhuizen. Hij vraagt aan Jean-François Ghys, directeur van TRAVIE, of er snel een naaiatelier kan opgericht worden om maskers aan te maken.

16 & 17 maart

Er moeten machines gevonden worden, medewerkers, mensen uit de kunstnijverheid en de ambachten. Alles krijgt vorm wanneer plots …

18 maart

De lockdown wordt afgekondigd. Social distancing maakt het onmogelijk om de voorziene 80 machines in het atelier te installeren.

In een sfeer waarin angst, onbeantwoorde vragen en onwetendheid over het gevaar en de risico’s de bovenhand hebben, en waarin we net als iedereen voortdurend nieuwe regels en verplichtingen rond gezondheid en logistiek vernemen, vinden we dan toch een oplossing: steunen op vrijwilligers die thuis in Brussel een naaimachine hebben staan.

Diezelfde dag nog wordt een crisisteam samengeroepen op de vierde verdieping van TRAVIE. Er wordt een hoofdkwartier uit de grond gestampt met de hulp van jongeren, stagiaires, communicatiemedewerkers … en iedereen die wil en kan bijdragen. Alle krachten worden gebundeld om vrijwilligers te vinden. Op pragmatische wijze wordt gezocht naar wat we nodig hebben, in welke vorm en uit welke stoffen. De machine is in gang gezet, maar alles moet nog gebeuren.

Het doel:
100.000 maskers aanmaken.

Maskers maken is allemaal goed en wel, maar wat is dat juist, een masker? De vrijwilligers hebben begeleiding nodig. Met de hulp van een professionele naaister worden patronen ontworpen, tutorials aangemaakt, video’s gecreëerd, stoffen, elastieken en linten aangekocht … De stappen volgen elkaar snel op en iedereen geeft het beste van zichzelf.

TRAVIE neemt de preproductie en het snijwerk op zich, net als de voorbereiding van de kartonnen kits met daarin telkens 50 stoffen, koorden en linten die klaar zijn voor verwerking. De handleidingen met uitleg over de kwaliteit van de maskers gaan ook in de kit. Elke medewerker mag 5 maskers houden voor persoonlijk gebruik.

Op dat ogenblik is nog veel niet geweten, maar toch verkrijgt TRAVIE een mandaat van het Brussels Gewest, ondersteund door Mevrouw Barbara Trachte, Staatssecretaris voor Economische Transitie in de Brusselse regering en Minister-Voorzitter van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF), evenals Mijnheer Alain Maron, Minister van Leefmilieu en Klimaat, Economie, Netheid en Energie. Beiden engageren zich in een tijd waarin nog niemand de minste zekerheid naar voren durft te schuiven.

19 maart

Om 15 uur vindt bij TRAVIE een persconferentie plaats in aanwezigheid van de 2 ministers. Het nieuws raast voort over sociale media, RTBF en anderen bespreken het project.

Om 17 uur stelt een call center drie dagen lang de lijnen open van 17 uur tot 21 uur om vrijwilligers te rekruteren voor het samenstellen van de kits.

Er wordt een informaticaplatform opgericht om het project te ondersteunen en de traceerbaarheid van de productie te verzekeren (aanvragen, verzendingen, ontvangst, leveringen …). Een jonge start-up, NPE, wordt gelanceerd en werkt dag en nacht.

Zaterdagavond sluit het call center zijn deuren. We hebben 1500 vrijwilligers gerekruteerd die de vereiste vaardigheden bezitten.

Een hotline voor vrijwilligers wordt geopend. Zes personen zorgen voor de opvolging.

Tussen 19 en 24 maart

We nemen contact op met URBIKE om dit kits te vervoeren met elektrische cargofietsen.

Het basismateriaal komt binnen, we starten met het uitsnijden van de stoffen, elastieken en linten.

Intussen werken we verder met het Brussels Gewest. IRISCare, een antenne van het gewest, ontvangt de maskers en keurt ze goed.

25 maart

De eerste kits zijn geleverd, de productie is gestart.
Soms moeten wel 7 fietsen elk tot 40 kits leveren op dezelfde dag.

Er wordt druk verder gewerkt: etiketten aanmaken, de productie opvolgen, vrijwilligers bijstaan waar nodig, een kwaliteitscontrole opstarten, een hoeveelheidscontrole. Al snel stellen we een uitstekende kwaliteit vast in de maskers. Onze vrijwilligers zijn kampioenen!

Tussen 25 maart en 13 mei

Herlancering van de rekrutering: + 700 voor een totaal van 2.200

Strak vooruitkijkend en gedreven door een ongelooflijke energie en een groot enthousiasme, hebben we in totaal 240.000 maskers geleverd in amper 1,5 maanden!

Levering maskers bij IRISCare

Een groot succes dat tot de volgende vaststelling leidt:

Commercialisering van de maskers door TRAVIE

We hebben een mooi project opgericht dat grote waarden in zich draagt. Waarom zouden we niet van deze mooie ervaring gebruikmaken om deze keten van solidariteit om te zetten in een productieketen, door Brussel expertise aan te bieden, waarden en werk? Een nieuw en economisch leefbaar project: maskers verkopen en de mensen die ze maken betalen.

Waarom geen beroep doen op de naaisters van Brussel, op mensen uit de entertainmentsector, op naaiateliers en op mensen die hun inkomsten moeten aanvullen tijdens de crisis? Al diegenen die geen bestaande facturatiestructuur hebben, kunnen werken via de coöperatie SMART om betaald te worden binnen het kader van een echt arbeidscontract.

Vandaag is het product geëvolueerd. Hij is meer ‘premium’: dubbele laag en superieure waterdichtheid. We hebben stoffen gekocht en het model met 3 plooien gekozen, met een opening onderaan om indien gewenst een filter toe te voegen die niet onontbeerlijk is.

Juni 2020

Met de opleiding van een twintigtal arbeiders met een handicap starten we een productieatelier op bij TRAVIE om het reeds bestaande productiesysteem van onafhankelijke kleermakers verder aan te vullen.