HET TRAVIE-PROJECT

TRAVIE is een beschutte werkplaats, erkend door de Franse Gemeenschapscommissie. Zijn sociale missie is bijdragen tot de betrekking van personen met een beperking in de maatschappij, door ze een nuttige en betaalde baan te bieden. Daarnaast biedt TRAVIE hen mogelijkheden om op professioneel vlak te evolueren, binnen een gestructureerd kader dat bevorderlijk is voor hun ontplooiing en de ontwikkeling van hun persoonlijke autonomie.

TRAVIE positioneert zich op de markt als leverancier van diverse diensten, van eenvoudig tot complex – zie rubriek “Onze beroepen”. De commerciële-, technische- en productieteams zijn dankzij hun expertise in staat om deze diensten compatibel te maken met de vaardigheden en kennis van mensen met een beperking.

Bij TRAVIE vormt luisteren en respect hebben voor de ander, de dialoog tot stand brengen en overleggen de basis van de bedrijfscultuur. Dit zijn dan ook de kernwaardes van dit project.

LUISTEREN

RESPECT

DIALOOG

INZET

LUISTEREN

RESPECT

DIALOOG

INZET

Door de werkmethodes te rationaliseren en de competenties van alle werknemers zo veel mogelijk te benutten, wil TRAVIE een rendement creëren dat toereikend is voor alle activiteiten.
Dit is geen doel op zich, maar een noodzakelijke levensbehoefte om het sociale project van het bedrijf op lange termijn te doen slagen.

TRAVIE, laureaat van het «  Diversiteitslabel » van Actiris !

Op vrijdag 14 december werden de diversiteitslabels 2018 uitgereikt. TRAVIE was één van de laureaten.
Deze labels worden door Actiris toegekend aan de Brusselse organisaties die acties ondernemen om de diverisiteit te bevorderen en die strijden tegen discriminatie.

De diversiteit is de essentie zelf van TRAVIE. Zijn DNA. Het is een grote rijkdom voor alle werknemers van het bedrijf, ongeacht ze een handicap hebben of niet.

 

De diversiteit is één van de belangrijkste waarden van TRAVIE en dit sinds zijn oprichting in 1980 !
Ons Diversiteitsplan, in samenwerking met de diensten van Actiris, heeft ons toegelaten om verschillende aspecten van de diversiteit zoals ze dagelijks beleefd wordt bij TRAVIE te formaliseren en meer precies te bepalen, met respect, luisteren, verdraagzaamheid en het samen leven.
Allemaal samen, met onze verschillen, zijn we sterker. Elk heeft zijn plaats bij TRAVIE